Bedrijvenkring Gemeente Epe

Politiek en economie

De BGE wil proactief meedenken met de overheid over een goed vestigingsklimaat voor de ondernemingen, onder andere door goede en veilige bereikbaarheid van de bedrijven en dorpskernen, en realisatie en instandhouding van kwalitatief goede en veilige bedrijventerreinen en locaties.

Arbeidsmarkt en onderwijs

De BGE wil een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Competentie-gedreven, maar ook proactief als het gaat om het formuleren van de gewenste competenties. Tevens het aanbieden van stageplaatsen op allerlei terreinen en het kennisnemen van de actuele ontwikkelingen in de bedrijven door docenten en leerlingen.

MVO en Duurzaamheid

De BGE wil maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen, waarbij ondernemers, overheid en onderwijs samen bijdragen aan een goede balans tussen mens en economie ter bevordering van het welzijn in de maatschappij. Daarnaast wil zij meedenken op het gebied van duurzaamheid en projecten ontwikkelen die dit bevorderen.

Het laatste nieuws


Cleantech Tomorrow Congres op 4 april 2017

Het Cleantech Tomorrow Congres strijkt op 4 april 2017 (10:00 - 18:00 uur) neer in het hart van de papierindustrie: Eerbeek (gemeente Brummen, Gelderland), de plek waar 400 jaar geleden de eerste papiermolen ontstond. Als voorloper in schone technologie en circulair ondernemen is de papierindustrie een interessant vertrekpunt voor deze alweer vierde editie van dit congres. Het congres is een ontmoetingsplek voor naar schatting 800 ondernemers, bestuurders en medewerkers van overheid en onderwijs, inwoners, studenten en vakgenoten.

Lees meer

GEEN AFVAL MEER IN GELDERSE ECONOMIE

Gelderland wil de eerste afvalloze economie van Nederland worden. Dit staat in het uitvoeringsplan Groene Economie dat Gedeputeerde Staten heeft vastgesteld. Door bedrijven schoner te laten produceren, ‘groen’ in te kopen en kringlopen te sluiten wordt afval een nieuwe grondstof in Gelderland.

Lees meer

Voordelen

  • Een klankbord voor de leden waar het gaat om het oplossen van problemen en knelpunten met de gemeente.
  • Onderhoudt contacten met overige externe partijen, waaronder de Bedrijvenkringen in de omliggende gemeenten, om door samenwerking het ondernemersklimaat te verbeteren.
  • Behartigt van de belangen van de aangesloten leden.

Wat wij doen

  • Organiseren van activiteiten: bezoeken van bedrijven en netwerkbijeenkomsten.
  • Het bevorderen van kennis- en informatie uitwisseling.
  • Onderhouden van externe betrekkingen, zoals contact met de gemeente en regio.
  • Deelnemen aan het platform van Economie van de Stedendriehoek.