Bedrijvenkring Gemeente Epe

Politiek en economie

De BGE wil proactief meedenken met de overheid over een goed vestigingsklimaat voor de ondernemingen, onder andere door goede en veilige bereikbaarheid van de bedrijven en dorpskernen, en realisatie en instandhouding van kwalitatief goede en veilige bedrijventerreinen en locaties.

Arbeidsmarkt en onderwijs

De BGE wil een betere aansluiting tussen onderwijs en bedrijfsleven. Competentie-gedreven, maar ook proactief als het gaat om het formuleren van de gewenste competenties. Tevens het aanbieden van stageplaatsen op allerlei terreinen en het kennisnemen van de actuele ontwikkelingen in de bedrijven door docenten en leerlingen.

MVO en Duurzaamheid

De BGE wil maatschappelijk verantwoord ondernemen bevorderen, waarbij ondernemers, overheid en onderwijs samen bijdragen aan een goede balans tussen mens en economie ter bevordering van het welzijn in de maatschappij. Daarnaast wil zij meedenken op het gebied van duurzaamheid en projecten ontwikkelen die dit bevorderen.

Het laatste nieuws


Samen naar een schone toekomst

In de Cleantech Regio werken de Stedendriehoek gemeenten Apeldoorn, Brummen, Deventer, Epe, Lochem, Voorst en Zutphen samen met ondernemers, onderwijs en onderzoek aan een schone toekomst. Daarmee wil de regio de schoonste zijn om de welvaart en welzijn, ook voor lange termijn, te waarborgen. Eén van de ambities is om in 2020 maar liefst 20.000 ton minder huishoudelijk afval per jaar te hebben. Én iedereen kan hier een steentje aan bijdragen!

Lees meer

City Deals in de Cleantech Regio

De City Deals zijn het middel om de doelstelling van Agenda Stad, het versterken van de groei, innovatie en leefbaarheid in de Nederlandse stedelijke regio’s, te realiseren. De Cleantech Regio heeft maar liefst twee dergelijke deals ingeleverd. Namens de gemeente Deventer is het Woningabonnement ingebracht en de Strategische Board Stedendriehoek heeft de Cleantech Regio voorgedragen.

Lees meer

Voordelen

  • Een klankbord voor de leden waar het gaat om het oplossen van problemen en knelpunten met de gemeente.
  • Onderhoudt contacten met overige externe partijen, waaronder de Bedrijvenkringen in de omliggende gemeenten, om door samenwerking het ondernemersklimaat te verbeteren.
  • Behartigt van de belangen van de aangesloten leden.

Wat wij doen

  • Organiseren van activiteiten: bezoeken van bedrijven en netwerkbijeenkomsten.
  • Het bevorderen van kennis- en informatie uitwisseling.
  • Onderhouden van externe betrekkingen, zoals contact met de gemeente en regio.
  • Deelnemen aan het platform van Economie van de Stedendriehoek.