Meer dan samenwerkende bedrijven!

Waarom lid worden?

  • De BGE behartigt de belangen van fysiek in de Gemeente Epe gevestigde bedrijven door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.
  • De BGE stimuleert en ondersteunt initiatieven die bevorderlijk zijn voor een zo gunstig mogelijk vestigings-, woon- en/of leefklimaat voor bedrijven, hun medewerkers en andere betrokkenen.
  • De BGE bevordert contacten tussen de leden.
  • De BGE is een klankbord voor leden als het gaat om het oplossen van knelpunten in het contact met de gemeente Epe
  • De BGE onderhoudt contacten met overige externe partijen zoals Cleantech en bedrijvenkringen in omliggende Gemeenten, om zo door samenwerking het ondernemersklimaat te verbeteren
  • De BGE stimuleert kennis- en informatieuitwisseling over uiteenlopende onderwerpen.