4PM met Thomas Rau: Material Matters

Thomas Rau is ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Rau levert al jaren een grote bijdrage aan de nationale en internationale discussie over duurzaamheid, het gebruik van hernieuwbare energiebronnen in de architectuur en aan de vraag hoe te handelen in het licht van de huidige grondstoffenschaarste. Bij zijn woorden voegt hij ook daden. Met zijn architectenbureau RAU heeft hij diverse innovaties en nieuwe standaarden opgezet op het gebied van CO2-neutraal, energieneutraal en energiepositief bouwen en voor de circulaire architectuur. Rau benoemt de opgaven van morgen en weet met zijn enthousiasme, energie én humor zijn publiek en opdrachtgevers te overtuigen van de ingrijpende stappen die nodig zijn om de omslag van duurzaamheid naar levensvatbaarheid te maken.

Aansluitend maakt Arend van de Beek van Lagemaat Sloopwerken B.V. uit Heerde de vertaalslag naar onze regio. Hoe pakt circulariteit en urban mining uit in de praktijk? Lagemaat ziet circulariteit als investering en richt een circulair kenniscentrum op. De beide uitersten in het lineaire model, de architect en de sloper, ontmoeten elkaar.