Congres: “Juridische risico’s en kansen voor circulair bouwen”

Stichting Circulair Bouwen organiseert in 2019 een serie themabijeenkomsten met experts uit de praktijk. De insteek is heel praktisch: opdrachtgevers, (mkb)bedrijven en overheden op weg helpen en stimuleren om concrete stappen te zetten naar een circulaire economie.

Welke mogelijkheden biedt het (bouw)recht opdrachtgevers en (MKB)bedrijven om te experimenteren, circulaire projecten tot stand te brengen en daarbij tegelijkertijd de risico’s zoveel mogelijk te beperken. De nieuwe Europese aanbestedingsrichtlijnen en de (herziene) Aanbestedingswet 2012 bieden misschien meer ruimte dan u zou denken. Van welke praktijkcases en jurisprudentie kunnen lessen worden geleerd? En wat zijn de mogelijkheden binnen het bestuursrecht en het zakenrecht, het sluiten van contracten en eventueel andere rechtsgebieden.

Dit event is een initiatief van Stichting Circulair Bouwen in samenwerking met Stichting Kiemt, Circles en experts van Nysingh advocaten en notarissen.

Locatie: Huis van de Provincie Gelderland, Markt 11, Arnhem Entree: gratis.

Aanmelden, meer informatie en cases inbrengen: info@circulairbouwen.org