Asfaltonderhoud De Meent, Padland en deel Hammerstraat 14 -26 augustus 2023

In het voorjaar van 2023 is de gemeente gestart met de voorbereidingen voor asfaltonderhoud aan de rotonde op De Meent, Padland en een gedeelte van de Hammerstraat. De wegverharding vertoont ernstige schade en moet hersteld worden. Inmiddels zijn er diverse onderzoeken uitgevoerd naar de oorzaak en omvang van de schade en is er een plan gemaakt hoe dit hersteld moet worden.

Aannemer Van Gelder BV gaat in opdracht van de gemeente Epe deze herstelwerkzaamheden uitvoeren in de weken 33 en 34 van 14 augustus tot en met 26 augustus.

Gedurende de werkzaamheden zijn bedrijven en omwonenden bereikbaar. De asfalteringswerkzaamheden zijn ‘s nachts van 21.00 tot 6.00 uur op 4 nachten in week 34.

Voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden ontvangt u van de aannemer een brief met daarin specifieke informatie over de planning en contactpersonen.

De heer H. Renskers is namens de gemeente Epe uw contactpersoon is in week 33 en 34 bereikbaar op bovengenoemd telefoonnummer of via hennie.renskers@epe.nl .