Bedrijventerrein Eekterveld

Eekterveld in Vaassen is een gemengd terrein – met zo'n 90 bedrijven- waar diverse vormen van bedrijvigheid plaatsvinden. Op het bedrijventerrein vindt men zowel industrie, bouwnijverheid, autohandelhandel, groothandel, logistiek als zakelijke dienstverlening. Hierbij moet worden opgemerkt dat ruim 30% van de aanwezige bedrijven valt in de categorie industrie. Logistiek behoort tot de minst vertegenwoordigde sectoren op het bedrijventerrein met een krappe 7%.

De Bedrijvenkring Gemeente Epe behartigt de belangen van leden-ondernemers in de hele gemeente Epe. Het industrieterrein Eekterveld kent daarnaast een tweede belangenbehartiger: de Industriekring Eekterveld Vaassen (IEV). De IEV bestaat sinds 1991 en houdt zich alleen bezig met zaken die te maken hebben met de directe of zeer nabije omgeving van het industrieterrein. De besturen van beide kringen hebben regelmatig contact over zaken in het belang van de leden.