Bedrijventerrein Kweekweg Epe

Bedrijventerrein Kweekweg is een lokaal gemengd bedrijventerrein, gelegen aan de weerszijden van de Oenerweg. De hoofdentree van het bedrijventerrein bevindt zich op het punt waar de Kweekweg en de Lange Veenteweg op de Oenerweg uitkomen. Het grotere zuidelijke deel valt ruimtelijk uiteen in een westelijk en oostelijk deel, gescheiden door de Kweekweg. Het oostelijk deel bestaat uit uiteenlopende bedrijvigheid aan weerszijden van de Hammerstraat. Het noordelijk deel is feitelijk een mengvorm van een woonwijk en een bedrijventerrein. Het terrein kent in noordelijke richting een groene afronding naar het buitengebied.

Mark van Emmerik (elektrabv.nl) is bestuurslid namens het cluster Kweekweg en daarmee de trekker van alle activiteiten die voor het industrieterrein van belang zijn. Hij is het aanspreekpunt voor de bedrijven die hier gevestigd zijn en contactpersoon voor de gemeente en andere instellingen. Het behartigen van de belangen van alle (leden) bedrijven doet Mark samen met Wim Sterken (herms.nl). Zij kunnen echter eekweg om het industrieterrein aantrekkelijker te maken voor de bestaande en voor mogelijk nieuwe bedrijven. Mopperen op zaken die niet goed gaan, is makkelijk. Meehelpen de aantrekkelijkheid voor alle bedrijven te verhogen is leuker en geeft voldoening.

Voor aanmelden en informatie: 0578 612 538 en mark@elektrabv.nl

Bekijk hier meer informatie over het glasvezelnet.

Bekijk hier de presentatie van de klankbordgroep Actualisatie Bestemmingsplan Bedrijventerreinen van 14 december 2016.

Download hier meer informatie over het verkeersbesluit.

Bekijk hier de overzichtstekening verkeersmaatregelen Kweekweg.