Gemeenten Epe en Heerde ondersteunen Netwerk578

Beide gemeenten dragen 1500 euro bij om van de boreling van de BGE een volwassen netwerk te maken, om zo de zelfstandigen in hun gebied ondersteunen. Dat vroeg natuurlijk om een fotomoment met beide wethouders, Joke Eilander (bestuurslid van de BCH) en Liesbeth van Asselt (bestuurslid van de BGE en projectleider van Netwerk578). 

Netwerk578 maakt professionaliseringsslag

In maart 2020 werd op initiatief van de BGE het online Netwerk578 in het leven geroepen voor zzp’ers/kleine ondernemers. I.v.m. de coronamaatregelen konden er geen live bijeenkomsten plaatsvinden, en zzp’ers gaven aan behoefte te hebben aan online bijeenkomsten. Om te kunnen sparren, om elkaar te leren kennen, om kennis op te doen. Liesbeth van Asselt, bestuurslid marketing en communicatie van de BGE, ging als kwartiermaker aan de slag om een en ander van de grond te krijgen.

Netwerk578 bleek in een behoefte te voldoen. Tijdens een ledenbijeenkomst in het voorjaar van 2021 werd besloten het netwerk ook na de coronacrisis voort te zetten. Om een professionaliseringsslag te maken is inmiddels bij zowel de Gemeente Epe als de Gemeente Heerde een subsidie aangevraagd, en is Netwerk578 aangesloten bij de ZPN.

Op vrijdag de 13e augustus zaten de BGE en de BCH bij elkaar om de samenwerking te verstevigen. Afgesproken is dat de BCH als partner gaat participeren in Netwerk578. Netwerk578 komt daarmee dus zowel onder de BGE, als onder de BCH te vallen. Waarmee Netwerk578 niet alleen voor leden van de BGE, maar ook voor leden van de BCH gratis toegankelijk wordt. Zzp’ers die geen lid zijn van een van beide bedrijvenkringen, betalen vanaf 1 januari 2022 60,= euro per jaar voor het lidmaatschap.

Liesbeth van Asselt blijft projectleider en coördinator, maar voorbereidende taken binnen het netwerk zoals het aantrekken van sprekers en het organiseren van de bijeenkomsten, worden vanaf 1 januari 2022 gedaan door de leden zelf.

Houd de website van Netwerk578 in de gaten voor nieuwe activiteiten: www.netwerk578.nl

Netwerk578 BGE en BCH

Nieuwe leden

Het bestuur is verheugd u te kunnen meedelen, dat we dit jaar al drie nieuwe leden hebben mogen verwelkomen:

  • AddContract / Adviesbureau van Huffelen; contactpersoon: André van Huffelen;
  • Brinie IT Services; contactpersoon: Marcel Langevoort;
  • R.R. van der Zee Stichting; contactpersoon: Ton Heddema.

Nadere informatie over deze nieuwe leden staat vermeld op onze website: https://bedrijvenkringgemeenteepe.nl/leden/

Kweekweg energie positief

Op Bedrijventerrein Kweekweg wordt onderzocht hoe het hele bedrijventerrein energie positief kan worden. Dit betekent dat de bedrijven meer energie opwekken dan dat zij verbruiken. Deze extra energie kan opgeslagen worden of gebruikt worden door bedrijven en/of huishoudens in de omgeving.

Dit project wordt geleid door het E-team, bestaande uit het platform On-E-Target, gemeente Epe, Bedrijvenkring Gemeente Epe, Elektra BV, Georg Fischer, OostNL en de Omgevingsdienst Veluwe IJssel. Zij maken voor Kweekweg een duurzaamheidsplan om energie positief te worden. Hiervoor voeren zij diepteanalyses uit bij de bedrijven op Kweekweg.

Wilt u ook meedoen met uw bedrijf? Meld je dan nu aan via aanmelden@wm3.energy. Voor meer informatie over dit project kijk op https://www.epe.nl/ondernemen/kweekweg-energie-positief_42950/