EFRO-subside beschikbaar voor duurzame innovaties Oost-Nederland

gepubliceerd
Clean Tech Regio

Ondernemers in Gelderland of Overijssel, die samenwerken aan duurzame innovaties, kunnen in aanmerking komen voor subsidie uit het Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling (EFRO).

Tot 40% subsidie
Er kan vanaf 7 november subsidie worden aangevraagd voor activiteiten die zijn gericht op koolstofarme innovatie. Het subsidiepercentage per subsidieontvanger kan oplopen tot 40% van de subsidiabele kosten. Een subsidie bedraagt minimaal € 250.000,- en maximaal € 2.000.000,- per aanvraag.

Voor wie is deze subsidie bedoeld?
Het belangrijkste doel van OP Oost is dat meer MKB-bedrijven meer omzet halen uit nieuwe producten. De prioriteiten algemene innovatie en koolstofarme innovatie staan hierbij centraal. Projectvoorstellen van bedrijven en samenwerkingsverbanden die passen binnen deze prioriteiten en zich richten op onderstaande sectoren kunnen een beroep doen op subsidie.

• HTSM (High Tech Systemen en Materialen)
• Health (gezondheid)
• Agrofood
• Energie- en Milieutechnologie inclusief biobased (koolstofarme economie inclusief slimme groei)
• Crossovers tussen deze speerpuntsectoren
• Crossovers met ondersteunende sectoren zoals: ICT-, water-, chemie-, creatieve sector en maakindustrie

OP Oost 2014-2020 Het Operationeel Programma Oost (OP Oost) is het Europese subsidieprogramma voor bedrijven en kennisinstellingen van Overijssel en Gelderland. OP Oost zet de EFRO-middelen in op innovatie-stimulering en een koolstofarme economie.

Voor meer informatie over deze en andere subsidiemogelijkheden kijk op: www.op-oost.eu.