Mobiliteitskaart Cleantech Regio

gepubliceerd

Wilt u als mkb-ondernemer in de Cleantech Regio nu echt werk gaan maken van slimme en schone mobiliteit? Dan heeft Slim en Schoon Reizen een mooi aanbod voor u. Via de Mobiliteitskaart Cleantech Regio kunt u voor 5 concrete mobiliteitsmaatregelen een financiele tegemoetkoming aanvragen tot wel € 6000,-.

De mobiliteitskaart Cleantech Regio is bedoeld voor mkb-bedrijven (maximaal 250 medewerkers, maximale jaaromzet 50 miljoen euro) in de Cleantech Regio die concrete stappen willen zetten op het gebied van slim en schoon reizen. Veel mkb-ondernemingen willen wel een bijdrage leveren aan een schone en bereikbare regio, maar vinden het lastig om initiatieven te ontwikkelen.

De Mobiliteitskaart Cleantech Regio biedt 10 concrete maatregelen varierend van de aanleg van oplaadpunten voor e-bikes tot het organiseren van uitprobeeracties en een zuinig-rijden-competitie.

Hieronder staat het volledige overzicht van maatregelen waaruit u als mkb-ondernemer kunt kiezen:

  • elektrische laadpaal
  • lunch & learn
  • uitprobeeractie e-bike
  • fiets naar je werk dag
  • mobiliteitsenquête
  • oplaadpunten e-bikes
  • zuinig rijden competitie
  • groengas bestelbus
  • NS business cards
  • uw eigen idee.

U kunt voor maximaal 5 acties een financiele tegemoetkoming aanvragen. De bijdrage per maatregel ligt tussen de € 100,- en € 1000,-, afhankelijk van de grootte van de organisatie. Heeft u 5 maatregelen succesvol uitgevoerd, dan komt u in aanmerking voor een bonus die u inzet voor een eigen maatregel die bijdraagt aan duurzame mobiliteit.

Voor meer informatie over de Mobiliteitskaart Cleantech Regio of voor het aanvragen van een mobiliteitskaart neemt u contact op met Elske van de Fliert, e-mail: elske.vandefliert@slimreizenstedendriehoek.nl, telefoon: 06 186 90 896. Of kijk op de website: www.slimschoonreizen.nl/slimondernemen. Hier vindt u onder meer de voorwaarden voor deelname.