Doelstellingen

  1. Het behartigen van de belangen van fysiek in de gemeente Epe gevestigde bedrijven
  2. Het stimuleren van ontwikkelingen en het steunen van initiatieven die bevorderlijk zijn voor het bereiken van een zo gunstig mogelijk vestigings-, woon- en/of leefklimaat voor bedrijven en degenen die daar werken of daarbij betrokken zijn.
  3. Het bevorderen van contacten tussen de leden door het organiseren van netwerkbijeenkomsten en bedrijfsbezoeken.
  4. De BGE is een klankbord voor leden als het gaat om het oplossen van knelpunten in het contact met de gemeente Epe.
  5. De BGE onderhoudt contacten met overige externe partijen zoals Cleantech en bedrijvenkringen in omliggende gemeenten, om zo door samenwerking het ondernemersklimaat te verbeteren
  6. De BGE stimuleert kennis- en informatie uitwisseling over uiteenlopende onderwerpen.